Bestuur

het Bestuur van
het Twents Capella Ensemble


Voorzitter

Penningmeester

Secretaris – PR

:

:

:

Jan Bremer

Piet van der Heijden

René Hazekamp